ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | ΑΝΝΑ ΑΝΤ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σύσταση & λύση εταιριών
Σύνταξη & τροποποίηση καταστατικών
Συμβάσεις
Μετασχηματισμούς εταιρειών
Άσκηση αγωγών
ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΚΕ
Τροποποίηση καταστατικού, έξοδος/είσοδος εταίρου αλλά και ζητήματα καθημερινής διαχείρισης του σωματείου ή της εταιρίας
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις
Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας, εξωδικαστική και δικαστική συνδρομή και έκδοση διαταγών απόδοσης μισθίου & καταβολής οφειλόμενων μισθωμάτων

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Καταχώριση & προστασία σημάτων, ευρεσιτεχνιών, βιομηχανικών σχεδίων, υποδειγμάτων χρησιμότητας & παραχώρηση άδειας χρήσης
ΔΙΑΖΥΓΙΑ
Συναινετικά ενώπιον συμβολαιογράφου
Διαζύγια με αντιδικία
ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ
Μεταξύ διαζευγμένων ζευγαριών. Διευθέτηση επιμέλειας, διατροφής & επικοινωνίας τέκνων
ΕΞΑΛΕΙΨΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΩΝ & ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

Εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης από τα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακίου & πλήρη ανάκτηση του ακινήτου σας 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Αναλαμβάνουμε κάθε είδους ποινική υπόθεση. Ενδεικτικά, υπερασπιζόμαστε υποθέσεις που αφορούν οικονομικά εγκλήματα, φορολογικές ποινικές παραβάσεις, το νόμο περί εξαρτησιογόνων ουσιών & τροχαία ατυχήματα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κληρονομικές διαφορές, διαθήκες, εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή, νόμιμη μοίρα, μέμψη άστοργης δωρεάς, αποδοχή & αποποίηση κληρονομιάς, κληρονομική αναξιότητα, αγωγές περί κλήρου, δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς, κληρονομικό καταπίστευμα, κληρονομητήρια, κληροδοσίες, δωρεές αιτία θανάτου
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Σύνταξη συμβάσεων αστικού & εμπορικού δικαίου
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα. Αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιριών & επικουρικού κεφαλαίου
ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ


    This website uses cookies to guarantee the best experience for the user. If you continue browsing, we consider that you agree to their use. For more information click here.