ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | ΑΝΝΑ ΑΝΤ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ​

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Δεσμευόμαστε να κάνουμε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου προσβάσιμο σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό με τους παρακάτω τρόπους:

Χρησιμοποιώντας βοηθητική τεχνολογία, όπως συσκευές ανάγνωσης οθόνης και μεγεθυντές γραμμάτων.

Προσπαθούμε να συμμορφωνόμαστε με τις Οδηγίες Προσβασιμότητας στο Περιεχόμενο του Παγκοσμίου Ιστού W3C και να συμμορφωνόμαστε με το Επίπεδο ΑΑ των Οδηγιών για την Προσβασιμότητα στο Περιεχόμενο Ιστού, έκδοση 2.0. (WCAG Version 2.0.)

Εικόνες

Όλες οι εικόνες περιέχουν εναλλακτικό κείμενο (ALT). Αυτό το χαρακτηριστικό κείμενο εμφανίζεται όταν ο ιστότοπος επισκέπτεται με ρύθμιση απενεργοποιημένων εικόνων και όταν διαβάζεται από αναγνώστες οθόνης.


Σχόλια και feedback

Δεχόμαστε με χαρά οποιαδήποτε πρόταση ή σχόλιο σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας της σελίδας μας. Εάν θέλετε να συμβάλετε στη βελτίωση της σελίδας μας επικοινωνήστε μαζί μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ


    This website uses cookies to guarantee the best experience for the user. If you continue browsing, we consider that you agree to their use. For more information click here.